Vurdering

Har du behov for en vurdering af tilstanden på et tag, skal du kontakte en rigtig fagmand, ellers kan du blive slemt overrasket. En rigtig fagmand, vil gennemgå hele taget og oftest kunne sætte tid på, hvornår rygning / mønning bør udskiftes, hvor meget slidlag der er tilbage, på de enkelte sider eller dele af sider på dit tag, eller om hele taget er slidt ned. Ved mindre huller eller skader er det jo ikke nødvendigt at få lagt helt nyt tag. En professionel tækker vil til hver en tid, kunne nøjes med at "lappe" hullerne.

Har du planer om at få sat kviste ind i dit gamle tag, kan tækkeren også her give dig en vurdering af, hvad dette vil betyde i udgifter på det gamle tag. Naturligvis kan han også komme til den konklusion at det er nødvendigt at skifte et helt fag, men det er stadig kun en del af taget og kan i mange tilfælde sagtens betale sig. Tækkeren bør også give dig anvisninger på, hvordan du selv kan være med til at forlænge levetiden på dit stråtag, hvis der findes årsager i omgivelserne du skal være opmærksom på.

Hvis du står overfor at skal købe et hus med stråtag, er der god hjælp at hente hos en fagmand.

Priser

De fleste har en forestilling om at stråtag er rasende dyrt at få lavet og at holde ved lige. Det er ikke rigtigt.

Sammenligner man, med andre typer af tag til huse, hvor stråtag kan komme på tale, kan stråtaget sagtens konkurrere, også prismæssigt.

Det er ikke muligt her, at give en fast pris på hvad et nyt stråtag koster, eller hvad en reparation af en skade vil beløbe sig til. Det afhænger meget af tagets konstruktion, antal og form på kviste, hjørner, valme, hvor længe det gamle tag har ligget og meget andet.

En professionel tækker bør altid kunne give dig et fast tilbud og en pris, som skal holde, også efter at arbejdet er udført.