Materialer og redskaber

Bind
Antallet af lag tagrør der lægges på lægter fra tagfod til kippen, eksempelvis 10 lægter giver 10 bind.
Bindetråd
Bindemateriale til at fastgøre tagrørene til lægterne.
Graden
Taghældning, der afgør hvor godt regnvandet løber af dit tag
Kippen
Også kaldet tagryggen / toppen af taget, hvor man lægger rygningen og rygtræer
Krage
Tagskæg over kippen på en sidebygning
Kragetræer
2 stykker - almindeligvis egetræ - der er sammenholdt af ståltråd og som holder på rygningen / mønningen
Krogstige
En lille stige, som stikkes ind i taget og hægtes over en lægte og som tækkeren kan stå på under arbejdet.
Kvist
En betegnelse for vinduer der sidder midt i taget og som kan være buede eller firkantede.
Mønning
Også kaldet Rygning, er det materiale der beskytter de sidste bindinger på toppen af taget. Det kan være lavet af halm, tørv, tang, zink eller kobber og fastholdes med rygtræer / kragetræer, eller ved zink/ kobber med skruer i lægterne.
Opskalkning
Spændet i tagskægget - afgør hvor fast dit tag vil komme til at ligge.
Rygtræer
Også kaldet kragetræer er 2 stykker - almindeligvis egetræ - der er sammenholdt af ståltråd og som holder på rygningen / mønningen.
Skalken
Opskalkning / spændet i tagskægget - afgør hvor fast dit tag vil komme til at ligge
Skotrende
Sammenføjningen mellem to tagflader
Slidlag
Tykkelsen af taget der er tilbage før du kan se bindetråden
Sternbræt
Sidder under tagskægget og bidrager til spændet i tagskægget
Tagklapper
Redskab som tækkeren bruger til at slå rørene på plads i taget
Tagryg
Toppen af taget, hvor man lægger rygning/ mønning og rygtræer
Tagskæg
den nederste del af stråtaget
Trav
Mængdebetegnelse for 20 bundt rør
Tækkekrog
Et stykke træ der kan holde på tagrørene, imens tækkeren arbejder med dem, typisk et bind af gangen.
Tækkeskovl
Også kaldet tagklapper, det redskab som tækkeren bruger til at slå rørene på plads i taget
Tækketråd
Også kaldet bindetråd, det bindemateriale der benyttes til at fastgøre rørene til lægterne
Udhænget
Også kaldet tagskægget, er den nederste del af stråtaget
Udkravningen
Den nederste del af skorstenen
Valm
Hel eller halvvalm, betegnelse for længden af taget i gavlen.
Vandbræddder
Brædder lagt på klink, der beskytter stråtaget under skorsten og kviste